• Máy Tính Lắp Ráp

  • KM
   Case giải trí gaming 02
   9.000.000 VND
   -4%
   Case giải trí gaming 02
   Case giải trí gaming 02
   Mô tả tóm tắt:
   CPU i3 4150 Main MSI B85 hdd seagate 500gb ram gskill 4gb nguồn huntkey 400w case same athena đen key & mouse fuhlen
  • KM
   Case giải trí gaming 01
   7.000.000 VND
   -6%
   Case giải trí gaming 01
   Case giải trí gaming 01
   Mô tả tóm tắt:
   CPU g3260 Main MSI h81 p33 hdd seagate 500gb ram gskill 4gb nguồn cooler master 350w case same athena đen key & mouse fuhlen
  • KM
   case chuyên game
   9.750.000 VND
   -5%
   case chuyên game
   case chuyên game
   Mô tả tóm tắt:
   Case chuyên game CPU intel i3 4160 ( 3mb cache 3.6Ghz) Main MSI h81 - p33 Ram Gskill 4gb ddr3 bus 1600 VGA MSI 730 1Gb ddr5 HDD seagate 500gb sata 3 16mb cache key & mouse genius k110 DVD - Rom samsung Case & power gipco 500w
  • KM
   case văn phòng 03
   6.200.000 VND
   -4%
   case văn phòng 03
   case văn phòng 03
   Mô tả tóm tắt:
   Case Văn Phòng 03 CPU intel G3260 ( 3mb cache 3.3Ghz) Main MSI h81 - p33 Ram Gskill 4gb ddr3 bus 1600 HDD seagate 250gb sata 3 16mb cache key & mouse genius k110 DVD - Rom samsung Case & power gipco 500w
  • KM
   case văn phòng 02
   5.100.000 VND
   -4%
   case văn phòng 02
   case văn phòng 02
   Mô tả tóm tắt:
   Case Văn Phòng 02 CPU intel G3260 ( 3mb cache 3.3Ghz) Main Arock h81 Ram dynet 2gb ddr3 bus 1600 HDD seagate 250gb sata 3 16mb cache key & mouse genius k110 Case & power gipco 500w
  • KM
   case văn phòng 01
   4.500.000 VND
   -3%
   case văn phòng 01
   case văn phòng 01
   Mô tả tóm tắt:
   Case Văn Phòng 02 CPU intel G3260 ( 3mb cache 3.3Ghz) Main Arock h81 Ram dynet 2gb ddr3 bus 1600 HDD seagate 250gb sata 3 16mb cache key & mouse genius k110 Case & power gipco 500w